vattenföring


Vattenföring 20/5,  ca 250 kubik.
Vattentemp: ca 9,0 grader.