sportfiskeregler

Sportfiskeregler 

Obs! Tillfälliga ändringar vad gäller bestämmelser för sportfisket kan komma att ske under pågående säsong. Det är därför sportfiskarens skyldighet att ta del av dessa från anslagstavlor eller via info från fiskekontoret.

Fångstkvot
C-Sektion: Max tre fiskar per dag(Lax och havsöring)
Övriga arter: Gös. Max 3 fiskar per dygn.

A+B-Sektion: Max 3 fiskar/dag(havsöring)
Övriga arter: Gös. Max 3 fiskar/dygn, Aborre. Max 5 fiskar/dygn.

Fångad fisk
Fångad fisk skall vägas och registreras vid fiskekontoret under fångstdagen.

Beten/Linor
Endast konstgjorda beten får användas (ej mask,räka el dyl) även gulp, deg såsom powerbait förbjudet.
Stumlina tillåten förutom vid fiske med sänke.

Minimimått
Lax 50 cm. Havsöring 45 cm. Harr 35 cm. Gös 45 cm, Gädda över 70 cm returneras, Abborre över 38 cm returneras(A+B sektion)

Återutsättning
Fiskar under minimimått samt fel krokad fisk skall varsamt återutsättas.

Krokstorlek
Enkelkrok max 13 mm krokgap. Dubbelkrok max 9 mm krokgap. Trekrok till tubluga, jigg mm max 9 mm krokgap. Trekrok till drag och vobbler max 13 mm krokgap.

Fiskesträckor
Spinnfiske: Ojämna datum spinnfiske södra sidan om älven, jämna datum norra sidan.
Flugfiske: Ojämna datum flugfiske norra sidan om älven, jämna datum södra sidan. Gäller c-sektionen. På A+B sektion är allt fiske gemensamt. Obs! Vissa sträckor är gemensamma, se karta och skyltar efter älven.

Obs! vadning vid spinnfiske förbjudet! Endast blyfria sänken får användas

Ryckfiske
Ryckfiske förbjudet enligt svensk lag.

Fiskekort
Fiskekort skall alltid bäras väl synligt

Fisketider
Fiske får bedrivas dygnet runt förutom 1/9-31/12 på  c-sektionen då fiske endast får bedrivas 1 timme före solens uppgång till 1 timme efter solens nedgång

Regler Notholmfisket:
Endast enkelkrok 1/6-31/8
Roterande fiske på spinnsträckan, ett kast ett steg
Ej tillåtet att kontinuerligt byta från spinnfiske till flugfiske och tillbaka.
Stumlina förbjuden vid fiske med sänke.
Fiska varsamt för att undvika felkrokning