NOTHOLMSFISKET

Det bedrivs på den såkallade "Notholmen". Det är här man har störst möjlighet att komma i kontakt med vår storvuxna lax och de största havsöringarna. Fisket bedrivs på en sträcka på ca 150-200 m där de första 20 metrarna är enbart flugfiske och resterande sträcka är vikt för spinnfiske. Flugfisket som bedrivs här hör till den tyngre varianten med fluglinor upp till 800 graines. Spinnfisket på denna sträcka är uteslutande med sänke och fluga och är också av det tyngre slaget med sänken upptill 180 gram, allt beroende på vattenföring.

Observera att detta är ett fiske som måste bokas. På flugfisket tar vi in 5 st fiskande och på spinn får det vara 10 st+ 4 st på nedersta delen. Till detta kommer 1-2 fiskande bevakare.

Priser: spinn 300:-/dag, spinn nedre del 200:-/dag, Fluga 450:-/dag
Vårt Bankgiro: 308-0694.

För övrig info och bokning kontakta fiskekontoret på tel 070-2211790 eller 072-2211698.

Fiskeregler för Notholmen

- Spinnfiske, flugfiske varje dag på resp.spinn och flugfiskesträcka
- Roterande fiske, ett kast därefter förflyttning ett steg nedströms.(spinn)
- På flugfiskesträckan tillämpas tid, 4 minuters fiske sedan nästa fiskare.
- Endast enkelkrok tillåtet(max 13 mm krokgap)
- All felkrokad fisk skall ovilkorligen återutsättas
- 3 st fiskar/kort får fångas(ej tillåtet att köpa nytt fiskekort för fortsatt fiske)
- Minimimått: lax 60 cm, Havsöring 45 cm
- Bevakningsmän, tillgängliga större delen av dygnet. De håvar all fisk samt kontrollerar att regler efterföljs.
- All fångad fisk skall vägas och skrivas in i fångstpärm på Notholmen.
- Allt fiske sker på egen risk, iaktag försiktighet.
- Obs! All vattenföring är under reservation för ändring.
- Obs! Årskortet gäller ej på detta fiske under denna period. Ordinarie dagkort för övriga älven gäller ej här under denna period.
- Förbjudet att slänga fiskrens i älven, tas med eller läggs på anvisad plats